Ulvhild Hyttegrend

Bredbånd / Internet

Både Telenor og Telia tilbyr gode løsninger for mobilt bredbånd. Ulvhild Hyttegrend har god dekning fra 4G / 4G+ sendere i området. Med 4G+ dekning kan hastigheter opp mot 90Mbps ned / 30Mbps opp være mulig. Tomter med fri sikt mot Beitostølen har mulighet for 4G+, for andre er det god 4G dekning. 

  

 

 

Dekningskart Telenor 

  

 

Dekningskart Telia