Ulvhild Hyttegrend

Anbefalte avløpsløsninger

Hver tomt har en egen plan for vann og avløp utarbeidet av Bioforsk. Med privat brønn og trykktank i hytta vil du få en god og stabil vannforsyning. Hyttene kan dermed utstyres med alle fasiliteter som toalett, dusj, vaskemaskin og oppvaskmaskin. Akkurat som hjemme.

Tabellen under viser godkjente avløpsløsninger for de ulike tomtene i Ulvhild Hyttegrend.  

 

Hytte Nr.
Grunnforhold
Anbefalt avløpsløsning
Pumping til ut-slippsarr. Se →
Utslippsarr. Lengde -bredde -dybde
Merknader
8
Tykt og sammen-hengende morenedekke Gråvannsrenseanlegg + separat toalettløsning
Ja
Jordhauginfiltrasjon
10 m – 0,5 m
-
9
Tykt og sammen-hengende morenedekke Infiltrasjonsanlegg for gråvann + separat toalettløsning
Ja
Grunn infiltrasjon
20 m – 1,0 m – 0,3 m
-
11
Tykt og sammen-hengende morenedekke Gråvannsrenseanlegg + separat toalettløsning
Nei
Overflateinfiltrasjon
10 m – 1,0 m – 0,1 m
-
12
Tykt og sammenhen-gende morenedekke Gråvannsrenseanlegg + separat toalettløsning
Nei
Grunn infiltrasjon
10 m – 0,5 m – 0,3 m
-
14
Tykt og sammenhen-gende morenedekke Jordhaugnfiltrasjons-anl for gråvann + separat toalettløsning
Ja
Jordhauginfiltrasjon
12 m – 1,0 m
Hjulspor nedenfor filteret må fylles med jord.
16
Tykt og sammenhen-gende morenedekke Infiltrasjonsanlegg for gråvann + separat toalettløsning
Ja
Grunn infiltrasjon
20 m – 1,0 m – 0,1 m
Lokaliseringen av utslippet kan i noen omfang fravikes.
17
Tykt og sammenhen-gende morenedekke Infiltrasjonsanlegg for gråvann + separat toalettløsning
Ja
Grunn infiltrasjon
20 m – 1,0 m – 0,1 m
Lokaliseringen av utslippet kan i noen omfang fravikes.
18
Tykt og sammenhen-gende morenedekke Gråvannsrenseanlegg + separat toalettløsning
Ja
Oppbygd infiltrasjon
10 m – 0,5 m
Alternativ renseløsning er beskrevet i vedlegg 13. Hjulspor nedenfor filteret må fylles med jord.
20
Tykt og sammenhen-gende morenedekke Infiltrasjonsanlegg for både gråvann og toalett
Ja
Grunn infiltrasjon
25 m – 1,0 m – 0,1 m
Lokaliseringen av utslippet kan i noen omfang fravikes.
21
Tykt og sammenhen-gende morenedekke Infiltrasjonsanlegg for gråvann + separat toalettløsning
Ja
Grunn infiltrasjon
20 m – 1,0 m – 0,1 m
Lokaliseringen av utslippet kan i noen omfang fravikes.
22
Tykt og sammenhen-gende morenedekke Gråvannsrenseanlegg + separat toalettløsning
Nei
Grunn infiltrasjon
10 m – 0,5 m – 0,1 m
Alternativ renseløsning er beskrevet i vedlegg 13.
23
Tykt og sammenhen-gende morenedekke Infiltrasjonsanlegg for gråvann + separat toalettløsning
Ja
Grunn infiltrasjo
20 m – 1,0 m – 0,1 m
-
24
Svært lite jord over fjellgrunnen Gråvannsrenseanlegg + separat toalettløsning
Ja
Oppbygd infiltrasjon
10 m – 0,5 m
Felles anlegg med omkring-liggende hytter. Se hytte 76.
25
Tykt og sammenhen-gende morenedekke Infiltrasjonsanlegg for både gråvann og toalett
Ja
Grunn infiltrasjon
25 m – 1,0 m – 0,1 m
-
26
Tykt og sammenhen-gende morenedekke Infiltrasjonsanlegg for gråvann + separat toalettløsning
Ja
Jordhauginfiltrasjon
12 m – 1,0 m
Revisjon sommer 2007: Jordhauginfiltrasjonsfilter
27
Tykt og sammen-hengende morenedekke Infiltrasjonsanlegg for både gråvann og toalettavløp
Ja
Grunn infiltrasjon
25 m – 1,0 m – 0,1 m
Lokaliseringen av utslippsarrangementet kan i noen omfang fravikes.
28
Tykt og sammen-hengende morenedekke Gråvannsrenseanlegg + separat toalettløsning
Nei
Grunn infiltrasjon
10 m – 0,5 m – 0,3 m
-
31
Tykt og sammen-hengende morenedekke Infiltrasjonsanlegg for både gråvann og toalettavløp
Nei
Grunn infiltrasjon
25 m – 1,0 m – 0,3 m
Lokaliseringen av utslippsarrangementet kan i noen omfang fravikes.
32
Tykt og sammen-hengende morenedekke Gråvannsrenseanlegg + separat toalettløsning
Nei
Overflateinfiltrasjon
10 m – 0,5 m – 0,1 m
-
33
Tykt og sammen-hengende morenedekke Infiltrasjonsanlegg for både gråvann og toalettavløp
Nei
Grunn infiltrasjon
25 m – 1,0 m – 0,3 m
Lokaliseringen av utslippsarrangementet kan i noen omfang fravikes.
34
Tykt og sammen-hengende morenedekke Infiltrasjonsanlegg for både gråvann og toalettavløp
Ja
Jordhauginfiltrasjon
15 m – 1,0 m
-
35
SOLGT
Tykt og sammen-hengende morenedekke Infiltrasjonsanlegg for både gråvann og toalettavløp
Nei
Grunn infiltrasjon
25 m – 1,0 m – 0,4 m
Lokaliseringen av utslippsarrangementet kan i noen omfang fravikes.
36
SOLGT
Tykt og sammen-hengende morenedekke Infiltrasjonsanlegg for grå-vann + separat toalettløsning
Nei
Grunn infiltrasjon
20 m – 1,0 m – 0,4 m
-
38
Tykt og sammen-hengende morenedekke Infiltrasjonsanlegg for både gråvann og toalettavløp
Nei
Grunn infiltrasjon
25 m – 1,0 m – 0,4 m
Lokaliseringen av utslippsarrangementet kan i noen omfang fravikes.
39
SOLGT
Tykt og sammen-hengende morenedekke Gråvannsrenseanlegg + separat toalettløsning
Nei
Grunn infiltrasjon
10 m – 0,5 m – 0,3 m
-
41
Tykt og sammen-hengende morenedekke Infiltrasjonsanlegg for både gråvann og toalettavløp
Nei
Grunn infiltrasjon
25 m – 1,0 m – 0,4 m
Lokaliseringen av utslippsarrangementet kan i noen omfang fravikes.
42
Tykt og sammen-hengende morenedekke Infiltrasjonsanlegg for både gråvann og toalettavløp
Nei
Grunn infiltrasjon
25 m – 1,0 m – 0,4 m
Lokaliseringen av utslippsarrangementet kan i noen omfang fravikes.
44
Tykt og sammen-hengende morenedekke Infiltrasjonsanlegg for både gråvann og toalettavløp
Nei
Grunn infiltrasjon
25 m – 1,0 m – 0,4 m
Lokaliseringen av utslippsarrangementet kan i noen omfang fravikes.
45
Tykt og sammen-hengende morenedekke Infiltrasjonsanlegg for både gråvann og toalettavløp
Nei
Grunn infiltrasjon
25 m – 1,0 m – 0,4 m
Lokaliseringen av utslippsarrangementet kan i noen omfang fravikes.
76
Svært lite jord over fjellgrunnen Gråvannsrenseanlegg + separat toalettløsning
Ja
Oppbygd infiltrasjon per hytte
10 m – 0,5 m
Utslippsarrangement i fellesanlegg. Se forutsetninger i rapporten. Revisjon sommer 2007: Det er planlagt felles filter bestående av høyt jordhauginfiltrasjonsfilter. Se egen beskrivelse.
77
Svært lite jord over fjellgrunnen Gråvannsrenseanlegg + separat toalettløsning
Ja
Oppbygd infiltrasjon per hytte
10 m – 0,5 m
Utslippsarrangement i fellesanlegg. Se forutsetninger i rapporten. Revisjon sommer 2007: Det er planlagt felles filter bestående av høyt jordhauginfiltrasjonsfilter. Se egen beskrivelse.
78
Svært lite jord over fjellgrunnen Gråvannsrenseanlegg + separat toalettløsning
Ja
Oppbygd infiltrasjon per hytte
10 m – 0,5 m
Utslippsarrangement i fellesanlegg. Se forutsetninger i rapporten. Revisjon sommer 2007: Det er planlagt felles filter bestående av høyt jordhauginfiltrasjonsfilter. Se egen beskrivelse.
79
Svært lite jord over fjellgrunnen Gråvannsrenseanlegg + separat toalettløsning
Ja
Oppbygd infiltrasjon per hytte
10 m – 0,5 m
Utslippsarrangement i fellesanlegg. Se forutsetninger i rapporten. Revisjon sommer 2007: Det er planlagt felles filter bestående av høyt jordhauginfiltrasjonsfilter. Se egen beskrivelse.
80
Tynt morenedekke med fjellblotninger Gråvannsrenseanlegg + separat toalettløsning
Ja
Oppbygd infiltrasjon
10 m – 0,5 m
-
81
Tynt morenedekke med fjellblotninger Gråvannsrenseanlegg + separat toalettløsning
Ja
Oppbygd infiltrasjon
10 m – 0,5 m
-
82
Tynt morenedekke med fjellblotninger Gråvannsrenseanlegg + separat toalettløsning
Ja
Oppbygd infiltrasjon
10 m – 0,5 m
-
83
Svært lite jord over fjellgrunnen Gråvannsrenseanlegg + separat toalettløsning
Ja
Oppbygd infiltrasjon per hytte:
10 m – 0,5 m
Utslippsarrangement i fellesanlegg. Se forutsetninger i rapporten. Revisjon sommer 2007: Det er planlagt felles filter bestående av høyt jordhauginfiltrasjonsfilter. Se egen beskrivelse.
84
Svært lite jord over fjellgrunnen Gråvannsrenseanlegg + separat toalettløsning
Ja
Oppbygd infiltrasjon per hytte
10 m – 0,5 m
Utslippsarrangement i fellesanlegg. Se forutsetninger i rapporten. Revisjon sommer 2007: Det er planlagt felles filter bestående av høyt jordhauginfiltrasjonsfilter. Se egen beskrivelse.
85
Svært lite jord over fjellgrunnen Gråvannsrenseanlegg + separat toalettløsning
Ja
Oppbygd infiltrasjon per hytte
10 m – 0,5 m
Utslippsarrangement i fellesanlegg. Se forutsetninger i rapporten. Revisjon sommer 2007: Det er planlagt felles filter bestående av høyt jordhauginfiltrasjonsfilter. Se egen beskrivelse.
86
Svært lite jord over fjellgrunnen Gråvannsrenseanlegg + separat toalettløsning
Ja
Oppbygd infiltrasjon per hytte
10 m – 0,5 m
Utslippsarrangement i fellesanlegg. Se forutsetninger i rapporten. Revisjon sommer 2007: Det er planlagt felles filter bestående av høyt jordhauginfiltrasjonsfilter. Se egen beskrivelse.
87
Svært lite jord over fjellgrunnen Gråvannsrenseanlegg + separat toalettløsning
Ja
Oppbygd infiltrasjon per hytte
10 m – 0,5 m
Utslippsarrangement i fellesanlegg. Se forutsetninger i rapporten. Revisjon sommer 2007: Det er planlagt felles filter bestående av høyt jordhauginfiltrasjonsfilter. Se egen beskrivelse.